JEE ADVANCED 2017
19 out of 40 selected

17-01-Aishwarya-Agarwal

17-02-Mohd-Arbab

17-03-Zaid-Bin-Junaid

7-04-Saksham-Rajput

17-05-Ishaan-Mittal

17-06-Shinja-Singh

17-07-Yash-Agarwal

17-08-Shivasheesh-Varshney

17-09-Satyam-Sharma

17-10-Azzam-Jafri

17-11-Kaustubh-Juyal

17-12-Ishan-Maheshwari

17-13-Hardik-Rastogi

17-14-Rishant-Kumar

17-15-Brij-Raj-Singh

17-16-Kunal-Sagar

17-17-Shailesh-Kumar-Singh

17-18-Ritvik-Dayal

17-19-Rashmi-Singh